Information för dig som hyresgäst.

Hyra

Hyran ska ALLTID betalas i förskott. Betalningen ska göras den sista dagen i månaden innan. T.ex. ska hyran för augusti betalas senast den sista juli.

Betalning görs i till vårt bankgironummer 5245-9344 och meddela namn, adress samt vilken månad hyran avser.

Om hyran inte betalas i tid skickas ärendet vidare till inkasso. Då måste du också betala inkassokostnaden som är på 180:- kronor. Observera att vi INTE skickar någon påminnelse innan vi skickar ärendet vidare.

Brandvarnare

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Om du inte har en brandvarnare monterad i din lägenhet så kontakta oss. Det är viktigt att ni kontrollerar funktionen regelbundet på brandvarnaren, detta gör du genom att hålla testknappen intryckt tills brandvarnaren tjuter till. Om den inte tjuter kan det vara dags att byta batteri eller brandvarnare. När batteriet börjar bli dåligt varnar brandvarnaren genom ett litet pipljud. Observera att brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte medtagas vid avflyttning.

Inflyttning / Avflyttning

Avflyttningsstädning Som utflyttade hyresgäst har du ansvaret att lägenheten är urplockad och rengjord, här finns en checklista för flyttstädning som kan vara bra att ha till hands. Det är mycket viktigt att du städar lägenheten innan utflytt annars kommer vi att debitera dig för städning och detta kan bli mycket dyrt. Städningen ska kontrolleras och godkännas av oss, ring oss och boka tid. Avflyttningsbesiktning I mitten av månaden då du ska flytta kontaktar du oss för att boka tid för slutbesiktningen. Denna kan då även omfatta städningen förutsatt att du är klar. Helst vill vi att du är närvarande vid besiktningen. Du kan då åtgärda eventuella anmärkningar genast. Nycklar Normalt får du kvittera ut 3 nycklar till lägenheten. När du flyttar ska alla nycklar återlämnas. Det gäller också om du gjort nya nycklar eller satt in ett eget lås. Om det fattas nycklar måste vi stifta om låscylindern vilket kostar dig 2000 kronor. Som inflyttande hyresgäst ska du vara säker på att ingen obehörig kommer in i din lägenhet. Alla nycklar ska lämnas och hämtas hos oss för att kvittering ska ske. Elabonnemang (Gäller de som har exkluderad el) Som inflyttande hyresgäst kontaktar du Skelleftekraft som vidare hjälper dig med avtal. Observera att du måste ha ett elabonnemang under hela den tid du hyr lägenheten. Du får inte säga upp elabonnemanget i förtid även om du flyttar ur lägenheten tidigare än hyresavtalet säger. Hemförsäkring - Som hyresgäst hos oss är det obligatoriskt att ha en giltig hemförsäkring som eventuellt kan användas vi vissa oförutsedda händelser.

Upplåsning av dörr

Vid upplåsning av dörr debiteras 1800kr

Internet

Vid utflytt måste du säga upp eller flytta ditt internetabonnemang till ditt nya boende.

Som inflyttande hyresgäst skaffar du ett internetabonemang genom att ta kontakt med Skelefteåkraft ( gäller i Burträsk ). Var då bered att uppge ditt lägenhetsnummer

Hemförsäkring och folkbokföring

Enligt hyresavtalet måste du ha en hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Du ska vara mantalskriven där du bor. Flyttanmälan gör du på Skatteverkets hemsida.

Sophantering

Du som hyresgäst är skyldig att sortera ditt avfall av tex kartong, plast, tidningar, metall mm. Se länkar för öppettider och information: Burträsk

https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentraler Ånäset

https://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentral/ Nedan hittar ni en serie filmklipp som bland annat visar hur du sopsorterar och annat som du behöver veta för att ta hand om din bostad på bästa sätt. Bo-skolan är översatt till fem olika språk. Klicka dig vidare via länkarna nedan. Bo-skolan, boendeinformation på svenska (länk, YouTube) Accommodation information in english (YouTube) (YouTube) Arabiska (YouTube) Dari (YouTube) Tigrinja (YouTube) Somaliska macluumaad guri

Felanmälan / Kontakt

Telefontid måndag-fredag 8-12, ring telefonnummer 070-4712549 alternativ maila paessakonteh@hotmail.com

Jour övrig tid (vattenläckor, ej fungerande kyl/frys, krossad ruta, elfel, totalstopp i avlopp, etc.) ring i första hand 070-4712549 och i andra hand 072-4238070 Adress: KaPaBo AB Boställsvägen 6 904 33 Umeå Utan ström? – Har strömmen gått bara hos dig eller i hela området? Kontrollera säkringar och byt om någon är trasig. Trasiga glödlampor? – Glödlampor, lysrör och glimtändare är förbrukningsmaterial och byts av hyresgästen själv. Problem med bredband/telefon/tv? – Ring din operatör. Problem i ett avlopp? - Avloppsstopp i handfat, kök eller duschutrymme är ofta lätta att åtgärda och ska i första hand rensas av hyresgästen. Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i din bostad eller lokal. Kontrollera exempelvis regelbundet så att inte elementen läcker. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Till detta räknas t.ex. elfel, vattenläckage, större avloppsstopp och trasiga fönster.

Uppsägningsblankett

Här finner du vår uppsägningsblankett i PDF-format.

Aktivitet


KaPaBos Integritetspolicy

KaPaBos personuppgiftspolicy för bostadssökande KaPaBo Aktiebolag (”vi”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd...

Läs mer

Checklista inför avflyttning

Se utskriftsbar kopia KÖK Spis och ugn Rengör spisens ovansida. Rengör kokplattorna. Glöm inte kanterna. Dra ut spisen och rengör alla sidor samt g...

Läs mer